Collections

Ivan Shopov

10.00

IVAN SHOPOV & AVIGEYA - KANATITSA CD + bonus track

Image of IVAN SHOPOV & AVIGEYA - KANATITSA CD + bonus track

Kanatitsa album on CD (digipack)

Поръчките към България могат да бъдат изпратени и чрез ЕКОНТ, изпратете нужната информация за доставка тук

Времето е странно, малко нещо. Може да вдъхне живот на баналното ни съществуване, но може и да ни разпилее. Времето събира и разделя хората. Често то е единственият ни пътеводител в историята и референция за културна, социална и политическа еволюция. Опитите ни постоянно да се надпреварваме с времето често са причина да се чувстваме отделени от това, което някога ни е създало.

С „Канатица“ Иван Шопов и "Авигея" създават мост към реалността на българския фолклор, който често забравяме или приемаме за даденост и който целият свят обожава. Приели нашия фолклор като свой творчески пулс, те са създали албум, който няма за цел да покаже как традиционната музика може да се смеси със съвременната, а е хомогенна и органична работа, в която границите на музиката и времето не съществуват.

В албума Иван Шопов и "Авигея" изследват огромно разнообразие от електронни жанрове. От внимателно изградените ембиънт пластове на едноименното парче "Канатица" до дълбокия чил аут звук на „Слънце“ всичко е огромна въртележка от музика, която достига своите върхове, не в дръм'ен'бейс или дъбстеп вкоренените тракове, а в своята цялостна сила и искреност.

Time is a weird little thing. It can breathe life into our banal existence, but it can also crush us. Time unites and separates people. It’s often our only sole guide in history and a reference for social, cultural and political evolution. Our struggle to be constantly racing with it, is often the reason why we tend to feel detached from all that once shaped us.

With “Kanatitsa” Ivan Shopov and Avigeya have created a bridge to the realm of Bulgarian folklore which is often forgotten and taken for granted, while the rest of the world finds it fascinating. Having embraced our folklore as their own creative pulse, they have shaped the album not as a showcase about how traditional music can co-exist with contemporary electronics, but as a homogeneous and organic body of work, where the boundaries of music and time don't exist.

The album sees Ivan Shopov and Avigeya exploring a vast variety of genres. From the carefully structured ambient waves of the self-titled piece, to the deep chill out vibes in “Sluntse” – it's all a rollercoaster of music, which peaks not in the drum'n'bass or dubstep rooted tracks, but overall in its power and sincerity.

със специалното участие на:
with special guests:

Теодосий Спасов: кавал в 3 и 10
Theodosii Spassov: kaval in 3 and 10

Димитър Бодуров: пиано в 5, 6 и 9
Dimitar Bodurov: piano in 5, 6 and 9

Бурак Малчок: ней в 6
Burak Malçok: ney in 6

Стоимен Стоянов: струнен аранжимент в 4
Stoimen Stoyanov: string arrangement in 4

Даян Куцаров: програминг в 9
Dayan Kutsarov: programming in 9

програминг, китари, смесване: Иван Шопов
programming, guitars, mixing: Ivan Shopov

вокали: Авигея
vocals: Avigeya

всички композиции са базирани на български фолклор
all compositions are based on Bulgarian folklore

аранжимент: Иван Шопов и Авигея
arrangement: Ivan Shopov and Avigeya

Авигея са : Александра Василева, Милена Великова, Ралица Кирилова, Сибина Раденкова
Avigeya are : Aleksandra Vasileva, Milena Velikova, Ralitsa Kirilova, Sibina Radenkova

текстове: фолклорен на 1, 3, 6, 7 и 9; Александра Василева на 2 и 8; Сибина Раденкова на 4, 5, и 10
lyrics: folklore on 1, 3, 6, 7 and 9; Aleksandra Vasileva on 2 and 8; Sibina Radenkova on 4, 5 and 10

звукозапис в студио “Пекарната” и Etheraudio Studio
recorded at Pekarnata Studio and Etheraudio Studio

мастеринг: Шон Хатфилд (Audible Oddities, САЩ)
mastering: Shawn Hatfield (Audible Oddities, USA)

визуална концепция и оформление: Ивайло Петров и Емануела Беловарски
visual concept and graphic design: Ivaylo Petrov and Emanuela Belovarski

ревю : Ангел Симитчиев
review : Angel Simitchiev

продуцент: Иван Шопов
produced by: Ivan Shopov

Издадено от Etheraudio Records
Released for Etheraudio Records

Сърдечно благодарим на всички, които допринесоха за реализирането на този албум.

Special thanks to everyone, who contributed to the creation of this album.

Албумът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”
This album was made possible with the financial support of National Culture Fund.